*
Борба с вредителите

РЗОК-ВРАЦА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ С ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ И БОЛНИЦИ ПРЕЗ 2013 Г.

|
РЗОК-ВРАЦА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ С ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ И БОЛНИЦИ ПРЕЗ 2013 Г.

От днес – 11.02.2013 до четвъртък – 14 февруари, изпълнителите на медицинска помощ ще могат да подават отчети в РЗОК-Враца за заплащане на извършената от тях дейност през месец януари 2013 г. Това ще става след подписването на допълнително споразумение към действащите до момента договори. Приемът на заявления и документи ще се осъществи по изготвен от РЗОК график. Целта е до края на месец февруари на изпълнителите на медицинска помощ да им бъде заплатено за отчетената през януари дейност.  Паралелно с това лекарите ще трябва да подават и заявления за сключване на допълнителни споразумения за работа през 2013 г. с НЗОК по новите правила, уредени с РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-8/31.01.2013 на Надзорния съвет на НЗОК – обнародвано в ДВ бр. 11/6.2.2013 г., бр.12/7.2.2013 г. и бр.13/8.2.2013г. Всички лечебни заведения за болнична помощ също ще подписват допълнително споразумение за заплащане на дейностите за периода 01.01.2013 г. до влизане в сила на новия договор/споразумение. Управителите на лечебните заведения, желаещи да оказват лечение по клинични пътеки и клинични процедури трябва  подават заявления за сключване на договор/допълнително споразумение до 15.02.2013 г. Директорът на РЗОК сключва договори и допълнителните споразумения с изпълнителите на медицинска помощ, които отговарят на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ в 30-дневен срок от подаване на заявлението.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар