*
Борба с вредителите

РЗОК-ВРАЦА ПОДПИСА ДОГОВОРИ С ЛЕКАРИ, СТОМАТОЛОЗИ И БОЛНИЦИ

|
РЗОК-ВРАЦА ПОДПИСА ДОГОВОРИ С ЛЕКАРИ, СТОМАТОЛОЗИ И БОЛНИЦИ

Районната здравноосигурителна каса във Враца e финализирала  процедурата по сключване на индивидуални договори с изпълнителите на извънболнична и болнична медицинска помощ за работа през 2013 г.          Първичната извънболнична медицинска помощ /ПИМП/ ще се осъществява от 112 лични лекари, от които 110 работещи на индивидуален договор и  2 групови практики във Враца и Бяла Слатина. Специализираната извънболнична медицинска помощ /СИМП/ включва 97 лекари специалисти на индивидуални практики, 7 групови практики, 17 медицински центъра, 1 ДКЦ, 6 самостоятелни медико-диагностични лаборатории и 6 лечебни заведения за болнична помощ, договорили изпълнение на извънболнична медицинска помощ - специализирани медико-диагностични изследвания. През 2013 г. центровете за кожно-венерически заболявания и психично здраве имат два нови договора за изпълнение на дейностите – комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания. Досега тези дейности се финасираха от министерството на здравеопазването.          Стоматологична помощ в областта ще оказват 106 лечебни заведения, от които 96 стоматолози на индивидуална практика, 10 групови практики и 1 медико-дентален център в Козлодуй, договорил изпълнение на специализирана детска дентална медицина. РЗОК-Враца финализира и договорите с болниците за оказване на медицинска помощ по клинични пътеки и изпълнение на определени клинични процедури като хемодиализата, системно лекарствено лечение и диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания. Сключени са договори с 11 болници, от които осем общински и три частни. През 2013 г. болниците имат възможнот да лекуват пациенти по 308 клинични пътеки и 14 клинични процедури. Две от лечебните заведения  - МБАЛ „Христо Ботев” и МБАЛ Козлодуй ще осъществяват физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при пациенти с хронично вегетативно заболяване. За изпълнение на тази клинична пътека здравната каса заплаща 700 лв. и до три хоспитализации годишно /общо до 21 дни годишно/.   През 2013 г. лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК ще отпускат 58 аптеки от врачанска област.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар