*
Борба с вредителите

РЗОК - ВРАЦА ИЗПЛАТИ ЛЕКАРСТВАТА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ

|
РЗОК - ВРАЦА ИЗПЛАТИ ЛЕКАРСТВАТА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ

Районната здравноосигурителна каса във Враца изплати средствата на аптеките за отпускане на лекарства на ветераните от войните. Заплащането е за сметка на държавния бюджет и се осъществява чрез Агенцията за социално подпомагане, която е потвърдила заявените от НЗОК средства в размер на 6551 лв. Изплатените суми на 18-те аптеки, договорили отпускането на лекарствени продукти на ветераните от войните, обхващат периода от 01 юли до 30 септември.   Във Враца ветераните от войните могат да получават лекарствата си от 10 аптеки, в Козлодуй и Мездра от 2е, в Бяла Слатина, Хайредин, Криводол и Роман от 1. По данни на НЗОК ветераните от област Враца са 215. В случаите, в които на ветерани от войните са изпълнени рецепти срещу заплащане, за които аптеките са издали фактури, лицата имат право да подадат заявление до директора на „Социално подпомагане” по постоянен адрес за изплащане равностойността на закупените лекарствени продукти. Междувременно Националната здравноосигурителна каса и нейните териториални подразделения в страната стартират процедура по сключване на договори с аптеките за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите. Досега тези лекарства се отпускаха по линия на Министерството на здравеопазването. Военноинвалидите с над 50% намалена работоспособност заплащат 25 на сто от стойността на лекарствения продукт, а онези от тях, които имат намалена работоспособност до 50% заплащат половината от стойността на съответния лекарствен продукт. Разликата се поема от държавния бюджет, чрез Агенцията за социално подпомагане. Заявление по образец аптеките могат да получат в РЗОК-Враца всеки работен ден от 9 часа до 17.30 часа. Срокът за сключване на договори е един ден след разглеждане на подадените документи в здравната каса.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар