*
Борба с вредителите

РУМЕН МАНОЕВ НА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАРИЖ

|

На 29 юни 2012 г. в Кметство Париж се проведе Международната конференция “Перспективи пред правата на детето”. Форумът е по повод закриване на Програма PROCOPIL (“За детето” от румънски), която от години работи за подобряване на условията на живот на децата и борбата с нарушаване на техните права в страните от Югоизточна Европа.

Заключителната среща събра множество активисти на гражданското общество, представители на международни институции и организации, работещи за деца, както и младежи от всички държави по Програмата – Франция, България, Молдова и Румъния. Те представиха историята, процесите и резултатите от тази програма и споделиха положителните практики, свързани с децата в рисково положение и семействата в трудност.

От страна на България участие с изказвания във форума взеха Калин Каменов – председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Георги Богданов – изпълнителен директор на Националната мрежа на децата (НМД).

От общините-приятели на детето в България, във връзка с реализираните успешни дейности по детското включване, бе поканен Румен Маноев като кмет на община Козлодуй и член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в РБългария да сподели опита на местната власт за методите на работа и практиките в социалната сфера, подобрили условията на живот на децата. Той разказа за множеството планирани и реализирани инициативи с участието на деца и младежи от Общински детски и младежки парламент; за изграждането на различни центрове за услуги за деца с увреждания и проблеми; както и за партньорствата на Община Козлодуй с УНИЦЕФ, Националната мрежа на децата, Асоциация „Родители” и др.

“Заключителната конференция показа, че подобно на връстниците си от Франция, Молдова и Румъния и децата от България познават правата си, активно ги популяризират и полагат целенасочени усилия да ги прилагат в живота си. В тази насока са и дейностите, които реализира Община Козлодуй в партньорство с Общински детски и младежки парламент, УНИЦЕФ, Националната мрежа на децата, Асоциация „Родители” и всички организации и институции, имащи отношение към повишаване равнището на детското благосъстояние”, сподели кметът на община Козлодуй.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар