*
Борба с вредителите

РУМЕН МАНОЕВ, КМЕТ НА КОЗЛОДУЙ: „СЕЛАТА В ОБЩИНАТА НЕ ОСТАВАТ В ПЕРИФЕРИЯТА НА АМБИЦИИТЕ НИ”

|
РУМЕН МАНОЕВ, КМЕТ НА КОЗЛОДУЙ: „СЕЛАТА В ОБЩИНАТА НЕ ОСТАВАТ В ПЕРИФЕРИЯТА НА АМБИЦИИТЕ НИ”

Община Козлодуй внесе прединвестиционно проучване по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г. за агломерации между 2 000 и 10 000 еквивалент жители в Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Предложението се състои от три прединвестиционни проучвания за следните агломерации: Хърлец, Гложене и Бутан. Инициативата е в съответствие с приетата на последната общинска сесия Програма за управление на Козлодуй (2011-2015) и крайната й цел е да осигури цялостно изграждане на канализационна мрежа, пречиствателна станции,  пречистване на отпадните води и цялостна подмяна на водопроводната мрежа успоредно на новоизградената канализационна мрежа. Прединвестиционните проучвания представляват инженерно-геоложки и хидроложки изследвания, варианти за изграждането на пречиствателни станции, предложения за канализационната мрежа на съответните населени места, геодезически заснемания, програма за управление на утайките и карта на териториите от „Натура 2 000”. След внасянето им в МОСВ те ще бъдат разгледани от Управителния орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. (ОПОС) и на база изготвените становища и препоръки ще бъде изработен идеен проект за кандидатстване изграждането на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на трите населени места „Вече стартирахме изпълнението на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй и ще продължим да работим в тази посока – каза кметът на Козлодуй Румен Маноев след внасянето на прединвестиционните проучвания в МОСВ. – Нашата администрация е решена да осигури на всички жители на общината високо качество и стандарт на живот и селата не остават в периферията на тези амбиции. Процесът е тежък и трудоемък, но крайният резултат ще е нещо, с което всички се надяваме, да се гордеем.”


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар