*
Борба с вредителите

РУМЕН МАНОЕВ Е ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

|
РУМЕН МАНОЕВ Е ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Румен Маноев бе избран за заместник-председател на Съвета за регионално развитие на проведено заседание преди дни. Той получил поста след гласуване и ще изпълнява функциите си за периода от 1 януари до 30 юни 2013 г.

Заседанието на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет гледа въпросите за Северозападния район. Събитието се проведе в заседателната зала на Областната администрация в Монтана под председателството на областния управител и председател на съвета Ивайло Петров. Там участваха представители на министерства, областните управители на Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на работодателски организации и синдикати, както и представители на обединение "Регионални планове - ниво 2".

Представители от Управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз запознаха участниците в съвместното заседание с операциите по съответните оперативни програми на територията на Северозападен район. Членовете пък обсъдиха и приеха проект на Годишна индикативна програма за дейността през 2013 година. На заседанието беше представен и обсъден проектът на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. Експерт от Министерство на регионалното развитие и благоустройството представи Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар