*
Борба с вредителите

РОДИТЕЛИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ОТ ДИСКВАЛИФИЦИРАНИТЕ ОТБОРИ ПО ВОДНА ТОПКА ВЪВ ВРАЦА ИЗЛИЗАТ НА ПРОТЕСТ

|
РОДИТЕЛИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ОТ ДИСКВАЛИФИЦИРАНИТЕ ОТБОРИ ПО ВОДНА ТОПКА ВЪВ ВРАЦА ИЗЛИЗАТ НА ПРОТЕСТ

Родители и деца от дисквалифицираните отбори по водна топка „Ботев 2000“ /Враца/ излизат на протест. Състезателите от двете възрастови групи – до 15 години, които бяха отстранени от първенството миналата година, и до 13 години, които бяха лишени от правото да участват сега, и техните близки ще се съберат утре /събота/, от 16 часа, пред закрития плувен басейн във Враца.
Скандалът в плувните спортове във Враца се разигра преди дни. Ръководството на тима, състезателите и техните родители обвиняват другия врачански отбор по водна топка „Ботев“ в саботаж, осъществен в конфликт на интереси. 

Родителите на хлапетата обаче са категорични, че няма да оставят някой да разбива мечтите на децата им заради болните си амбиции. Те настояват федерацията да преразгледа решението си и да върне отбора в първенството, а изиграните до момента мачове да бъдат преиграни.
Мая и Николай Милови от Враца са едни от инициаторите на протестните действия. Техният син е един членовете на отбора, лишен миналата година от правото да участва в групата до 15 години. Тогава са проведени срещи с федерацията, на която били дадени обещания, които за съжаление не са изпълнени. Тази година жертва на същите схеми пък е станала дъщеря им.  
Родителите се възмущават от това как някой с лека ръка отказва и дискриминира малолетни деца от спорт и физическа активност. Те питат федерацията как ще отговорят на въпросите на децата в тази крехка възраст, те ли ще изтрият сълзите им, те ли ще ги върнат обратно в басейна и ще им дадат стимул да се състезават. 
Вижте жалбата на родителите, изпратена до председателя и управителния съвет на БФВТ:

До
Председател и членове на УС на БФВТ

Копие до:

 • Георги Глушков - Министър на младежта и спорта
 • Инспекторат по член 46 от Закона за администрацията, ММС
 • Омбудсман на Република България
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Кмет на Община ВрацаЖАЛБА  ЗАЯВЛЕНИЕ

От Мая Милова  и Николай Милов,
родители на Виктория Николаева Христова
картотекиран състезател за 2023/2024 състезателна година
 към СКПС „Ботев 2000“ , гр. Враца


Уважаеми Г-н Дановски
Уважаеми Г-да Ръсовски, Донев, Георгиев, Кънчев, Петров
Уважаема Г-жо Михайлова
(извиняваме се, ако сме пропуснали някой, но това са актуалните данни на официалната страница на БФВТ)
            Отправяме настоящето заявление към членовете на УС на БФВС и към Вас като председател на същия, със следнияте искове:

 1. Преразглеждане на отстраняване на децата от отбора по водна топка СКПС „Ботев-2000“ във възраст 13 години от държавното първенство;
 2. Връщане на упоменатата възраст в първенството;
 3. Преиграване на последните два кръга от първенставото, за сметка на БФВТ;
 4. Среща между Вас и ощетените деца и техните родители, за ползотворна дискусия и обяснение на фактите (лице в лице).


ТЕЗА:
По време на Турнир на група Елит, 13 годишни, период 8-10.03.2024 г., с място на провеждане гр. Варна, децата на СКПС „Ботев-2000“ са допуснати до участие, тъй като клубът има всички необходими документи и треньор, съгласно Устава и НАРЕДБА за ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО И ТУРНИРИ ПРЕЗ СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2023-2024 ГОДИНА на БФВТ.
Данни за треньора:

Какво се случва, след една редовно изиграна среща на 8.03.2024 г, следващата от турнира на 9.03.2024 г. се обявява за приятелска, вследствие на телефонни разговори, между Председателят на БФВТ и главният съдия на турнира, както и между Изпълнителният директор и главният съдия на турнира, че треньорът на СКПС „Ботев-2000“ не е вписан в онлайн регистър, до който достъп има единствено и само Изп. Дир. на БФВТ. До тази телефонна комуникация се стига следствие на подаден сигнал (жалба) от Петър Петров, Член на УС на БФВТ, присъстващ лично на турнира (лесно проверуемо е дали детето на същия, по време на турнира играе за отбора на дядо си – КВТ Ботев??? Членовете на УС на БФВТ не трябва ли да са независими и да не са в конфликт на интереси). В крайна сметка е присъден служебен резултат 0:10. След проведена комуникация, отново чрез телефонни разговори турнирът продължава с редовни срещи под ръководството на главният съдия Никола Нанов. Случайно или не, но двама треньори от отборите на турнира, както и на значително голям процент от всички треньори в България по водна топка не са вписани в същия онлайн регистър (тук бихме помолили г-жа Свобода Михайлова за коментар дали това към момента на упоменатия турнир е истина).

АРГУМЕНТИ И ДОВОДИ, СЪГЛАНО ПРАВИЛАТА НА БФВТ:

 1. Приложена екранна снимка на Уведомяване чрез e-mail (може би това е Решение или доклад), с която е отстранен клуба. Упоменатата публикация е публично достъпна на следния линк, публикуван от родител на КВТ Ботев https://www.facebook.com/photo.php?fbid=8310792255603891&set=p.8310792255603891&type=3. Как се публикува  такава чувствителна информация е друг въпрос (GDPR). Ние лично нямахме достъп до тази информация (изглежда родителите от клубът за който се състезава нашето дете нямат право на достъп до важни за децата им теми и въпроси). 1. Цитираният  Параграф II, Чл. 1 (2) от НАРЕДБА за ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО И ТУРНИРИ ПРЕЗ СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2023-2024 ГОДИНА на БФВТ гласи следното: Всяко лице, участващо в състезание, организирано от БФВТ, независимо от функцията, която изпълнява (играч, треньор, съдия), трябва да е редовно картотекирано към датата на състезанието. Не упоменато, че трябва да е вписан в онлайн регистър на БФВТ.

Както е доказано по-горе треньорът е картотекиран към ММС на Република България!!!

 1. Цитираният Параграф II, Чл. 2 (4) от  НАРЕДБА за ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО И ТУРНИРИ ПРЕЗ СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2023-2024 ГОДИНА на БФВТ гласи следното:

(4) Всички треньори, участници в състезания администрирани от БФВТ, трябва задължително да бъдат вписани в Регистъра на Треньорските кадри на ММС. Има водещ треньор под рег. номер 5092.
СПОРЕД НАС ТРЯБВА ДА ОТПАДНАТ ОСНОВАНИЯТА В Е-МАЙЛ КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА (РЕШЕНИЕ ИЛИ ДОКЛАД), от дата 25.03.2024 !!!

 1. Какво се получава: без решение на ДК, без право на обжалване пред УС -  решението за наказание от страна на Изпълнителният директор се получава на 25.03.2024 г., а не в четиринадесет (14) дневен срок (8+14=22), както е по правилник. РЕШЕНИЕ: ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ, БЕЗ ПОДПИС, БЕЗ ПЕЧАТ, БЕЗ ИМЕНА, БЕЗ ИЗХОДЯЩ НОМЕР, БЕЗ ЦИТИРАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ АКТ И ОРГАН (трябва доста да поразровиш на страницата на БФВТ, за да намериш упоменатите параграфи и членове от кой акт са)….Тази комуникация в съвремието ни не е най-надеждната (поне се слага приоритет, обратна връзка и т.н. Да не говорим, че съществуват и рискове от недоброжелателни действия от трети лица).
 2. Позоваване на по-долу упоменатия чл. 72 (2), т. 6 от Устав на БФВТ. Тук жалба на клуб или решение са в съществено нарушение. Доколкото знаем децата  СКПС Ботев-2000 са членове на федерацията, а това е изцяло в техен ущърб:Не притежаваме  юридическа правоспособсност да се изявим по-обстойно в спортното право, но сме уверени, че аргументите и фактогията ни са правилни и аргументирани.

АРГУМЕНТИ И ДОВОДИ, СЪГЛАНО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО                                (в настоящият казус са засегнати деца на възраст 13 години и по-малки):
Най-важните принципи, на които се гради този закон, са следните:

 1. Децата имат право да бъдат закриляни;
 2. ЛИЧНОСТТА НА ВСЯКО ДЕТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЧИТАНА И УВАЖАВАНА;
 3. ТЕЗИ, КОИТО ВЗИМАТ РЕШЕНИЯ ПО ВАЖНИ ЗА ДЕТЕТО ВЪПРОСИ, НА ПЪРВО МЯСТО ТРЯБВА ДА СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ НЕГОВИТЕ ИНТЕРЕСИ.
 4. Право на изразяване: мнение на дете трябва да се зачита при взимането на решения, свързани с него, от държавните власти и в съда. Трябва да се обърнем към съд ли?
 5. Правителството носи отговорността да бъдат осигурени условията за спазване на правата на детето (надяваме се).
 6. Цитиране на Чл. 10 (3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 84 от 2013 г.) Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие на увреждане.


Цитиране на КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО, подписана в Ню Йорк на 20 ноември 1989 г. и ратифицирана от всички държави-членки
Децата имат право на закрила и на грижи, необходими за тяхното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им.
При всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение.

МОРАЛ И ЕТИКА:

 1. Миналата година (2023 г.),  присъствахме на родителска среща с повечето от Вас в Бургас (ако желаете, ще предоставим доказателства), на която коментирахме ползотворно (според нас) належащите проблеми във водната топка: календар, промени в календара, съдии, наказания и т.н. На тази среща пред свидетели, дори и Вие споменахте, че наказанието на младежите на СКПС Ботев 2000 е най-тежкото наказание и се съгласявате с нас, че влияе пагубно за спортистите, които се обезверяват и в повечето случаи спират да тренират (за съжаление 5 от тези младежи се отказаха). Пред свидетели казахте, че няма да позволите подобни действия в бъдеще, а за съжаление това се случи и май стана порочна практика във федерацията. Вие обещахте, че ще работите в посока популяризиране на спорта Водна топка в България. Поискахте миг на доверие!!! Да повярваме във Вас, и ние повярвахме……..Дадохте ни надежди и обещания…Благодарим за направеното до момента!!!
 2. На 12.04.2024 г., децата на „Ботев-2000“ не бяха допуснати до участие в етап от първенството (жалба, решение, …май много се оплете федерацията). На официалната пресконференция, състояла се на националния басейн, на  въпрос от дете към треньора и собственик на клуб КВТ „Ботев“ : „Защо го правите? Малко е недостойно да се унищожат усилията и мечтите ни!“, отговорът е „Защото имам личен интерес СКПС Ботев -2000 да не участва“. Много „Достойно поведение“, за пример!!!! Така ли според Вас трява да възпитаваме бъдещето на България?ВЪПРОСИ КЪМ ВАС, В КАЧЕСТВОТО ВИ НА РОДИТЕЛИ:

 1. НАШЕТО БЕЗЦЕННО БОГАТСТВО: ДЪЩЕРЯ НИ ВИКТОРИЯ Е ТОТАЛНО РАЗСТРОЕНА ОТ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ. БИХТЕ ЛИ ДАЛИ ОТГОВОР НА ВЪПРОСА И „ЗАЩО “?
 2. БИХТЕ ЛИ ИЗТРИЛИ СЪЛЗИТЕ НА ДЪЩЕРЯ НИ?
 3. БИХТЕ ЛИ НАСЪРЧИЛИ ДЪЩЕРЯ НИ ДА ОСТАНЕ ВЪВ ВОДНАТА ТОПКА И КАК?
 4. КАК ЗАЩИТАВАТЕ НЕЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ : ДЕТЕ НА 13 ГОДИНИ?
 5. Бихте ли обяснили по време на упоменатия турния (докато детето е в басейн и се състезава) ту сме дисквалифицирани, ту не сме….Ама играйте, ама защо играете, като сте дисквалифицирани….Как се отрази това на детската психика? Сълзи и отказване от спорта…Коментари от сорта: Да не сте дисквалифицирани? Наигра ли се принцесата на водната топка?
 6. Вие ли ще платите психологическите консултации и терапевт?
 7. Вие ли ще върнете детето ни в басейна, защото към момента отстранихте възраст U13?
 8. Вие ли ще популязирате позитивно спорта и ще привличате нови членове (визираме последните дебати със съдии и т.н. )?
 9. Вие ли ще обезщетите и как нашето безсилие на въпроса: Аз тренирам всеки ден и накрая ме няма! Защо?
 10. ОБЯСНЕТЕ НА ДЕЦАТА (ВЪЗРАСТ U13 И ПО-МАЛКИ) ЛИЧНО, защо, как, какво означават алинеите и параграфите, какво означава жалба, как се омаложава техния труд, мечти и саможертви!!! Ние не успяваме, уповаваме се на ВАС!!!


Бихме желали да получим отговор (в срок до 14 дни, съглано разпоредбите и комисиите на БФВТ).
Данни за контакт:
Мая Гочева Милова
Николай Христов Милова
Адрес: гр. Враца, бул. „Демокрация“ 44
Тел.: 0878 598 218
Електронна поща: majam@abv.bg


15.04.2024 г.                                                                                    С Уважение:
гр. Враца                                                                                                 М. Милова……………..
                                                                                                                 Н. Милов……………


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар