*
Борба с вредителите

РИК-ВРАЦА ОТЧИТА РАБОТАТА ПО ПОДГОТОВКАТА НА РЕФЕРЕНДУМА

|
РИК-ВРАЦА ОТЧИТА РАБОТАТА ПО ПОДГОТОВКАТА НА РЕФЕРЕНДУМА

Подготовката за националния референдум върви в срок, отчита РИК - Враца

На 13 декември 2012, Областна администрация – Враца предаде списъците за обявяване и работа по Общини за произвеждането на НР-27.01.2013 г.
При предаването на списъците Областна администрация-Враца припомни, че в изпълнение на разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 54, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс, до 17 декември 2012 г. кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и кметски наместници трябва да обявят списъците на определените от Кмета на съответната община места, както и да бъдат публикувани на интернет страницата на всички общини.

Съгласно Решение № 66-НР от 05.12.2012 г. на ЦИК, Областна администрация-Враца е подсигурила торбите, в които се поставят за съхранение избирателните списъци и останалите книжа и материали при произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Към 13.12.2012 г. всички Кметове на общините от Област Враца се провели консултации за назначаването на СИК, съгласно чл. 7, ал. 4 от ЗПУГДВМС и чл. 34, ал. 2 от ИК , като се очаква до 15.12.2012 г. да внесат в РИК–Враца, предложенията на участниците в консултациите за състав на секционните избирателни комисии в случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите и съответно състава на секционните избирателни комисии в случаите, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите.

Организиран е реда за получаване на възнагражденията от членовете на РИК-Враца и ползване на автомобили и изплащане на командировъчни на членовете на РИК .

Провеждат се всекидневни срещи и взаимна информираност с ръководството на РИК, както и се предоставя всичко необходимо за работата на Комисията.

Областна администрация-Враца поддържа обратна връзка с общинските администрации е техническите екипи, като се синхронизират отделни действия и тяхното изпълнение.

Спазват се сроковете, определени в приетата с Решение № 7-НР/13.11.2012 на ЦИК хронограма за произвеждането на НР- 27.01.2013 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар