*
Борба с вредителите

РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ ПО ЗАЕТОСТТА ВЪВ ВИДИНСКО

|
РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ ПО ЗАЕТОСТТА ВЪВ ВИДИНСКО

Инж. Цветан Асенов, областен управител на област Видин, председателства 63-тото заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Видин. На днешното заседание бяха представени, обсъдени, оценени и класирани постъпилите от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Монтана проекти по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост“ за 2013г. Във връзка с постъпилите проекти информация представиха директорите на бюрата по труда в гр. Видин и гр. Белоградчик. Работодателите, кандидатствали с проекти са: община Белоградчик, СОУ „Христо Ботев“ – Белоградчик, община Димово, община Ружинци, ОУ „Никола Вапцаров“ – Ружинци, СОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Дреновец, община Чупрене, община Брегово, община Видин, Областна администрация Видин, община Ново село, община Бойница, община Грамада, община Кула и община Макреш. Постъпилите в Комисията по заетост проекти са общо 15. Същите са обсъдени и единодушно одобрени. Проектите са насочени към разкриване на 290 работни места в област Видин, като стойността на проектите е 666 813 лева, а предварително разпределените, като квота, средства от програмата са 668 273 лева. Критериите, по които са оценявани проектите от Комисията са проектът да е съвместим с посочените в Областния план за развитие приоритети и да допринася за развитието на областта и обектите по проекта, и свързаните с тях дейности да не дублират обекти и дейности, които се извършват в момента или ще се извършват в близко бъдеще от други организации, фирми или донорски програми /вкл. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“/, или са финансирани по силата на спечелени от кандидат – работодателя конкурси по Закон за обществените поръчки и концесии. След като днес проектите бяха приети от Комисията по заетост, те ще бъдат изпратени в Агенция по заетостта – гр. София за окончателно одобрение.
       


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар