*
Борба с вредителите

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

|
РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Регионалният съвет за развитие на Северозападния район ще проведе утре заседание във Видин.  Форумът ще започне в 11 часа в Конферентната зала на Областната администрация. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД НА СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР) И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЗР 08.12.2011 г., гр. ВИДИН КОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВИДИН 10:30-11:00      Регистрация на участниците   11:00-11:10 1. Откриване на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК). Приемане на дневен ред                      Председателят на РСР и РКК на СЗР –                     г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 11:10-11:20 2. Промяна на представителите на общините в РСР на СЗР                      Председателят на РСР и РКК на СЗР –                                         г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 11:20-11:30 3. Избиране на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за мандат 01.07. – 31.12.2011 г.                      Председателят на РСР и РКК на СЗР –                                         г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 11:30-11:40 4. Избиране на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за мандат 01.01. – 30.06.2012 г.                      Председателят на РСР и РКК на СЗР –                                         г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 11:40-12:00 5. Определяне на представители на РСР на СЗР в Комитетите за наблюдение на НСРР и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС                      Председателят на РСР и РКК на СЗР –                                         г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 12:00-12:30 6. Представяне и обсъждане на проект на социално-икономически анализ на настоящата ситуация пред регионалното развитие и териториалното сближаване на България Представител  на София Консултинг Груп 12:30-12:40 7. Обсъждане и приемане на проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР през 2012 г. Председателят на РСР и РКК на СЗР –                                         г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 12:40-12:55 8. Представяне на проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2010- 2013 г. Обсъждане и съгласуване Представител на Областна администрация – Ловеч 12:55-13:45 9. Кратка информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район                                                Представителите на Управляващите органи на          оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС 13:45-13:50 10. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР                                                                Председателят на РСР и РКК на СЗР –                                         г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 13:50-14:00 11. Други Закриване на съвместното заседание                        Председателят на РСР и РКК на СЗР –                                         г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар