*

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ВЪВ ВРАЦА

|
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ВЪВ ВРАЦА

На 27 декември 2011г., от 10.00 часа ще бъде проведено редовно заседание на Общински съвет – Враца. Дневният ред на заседанието включва 27 точки. На заседанието ще бъдат прекратени пълномощията като общински съветник на Диана Венциславова Йорданова, избрана от ПП ГЕРБ. Диана Йорданова е подала лична молба за напускане на Общински съвет – Враца в началото на месец декември поради напускане на страната и преместване в друга държава-член на ЕС. На нейно място ще се закълне Соня Стоянова Илчева, издигната от ПП ГЕРБ. Соня Илчева ще заеме мястото на Диана Йорданова като член в Постоянната комисия по образование към Общински съвет, Постоянната комисия по култура и Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество към Общински съвет – Враца за Мандат 2011-2015. Председателят на Общински съвет – Враца инж. Петя Аврамова ще докладва за избиране на нов представител на Общински съвет – Враца в Областен съвет за развитие, както и за представители от местния парламент в Общото събрание на „ВиК” ООД – Враца, МБАЛ ”Христо Ботев” – Враца, „Екопроект” ООД - Враца, „Свежест” ООД – Враца, „Дружество за заетост” ООД – Враца. За такива са предложени съответно инж. Кремен Георгиев, д-р Костадин Шахов, инж. Петя Аврамова, Бойко Ничев и инж. Пламен Ганецовски. Общинският съвет ще гласува и решение за Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител на „БКС” ЕООД – Враца. Според предложението управител на дружеството ще бъде избран след провеждане на процедура от три етапа – подбор по документи, представяне и оценка на бизнес план и интервю. Общинските съветници са заложили като минимални условия за бизнес плана на дружеството – увеличаване нетните приходи от продажби с 5 % годишно, увеличение с 4% на финансовия резултат на БКС спрямо отчетения за предходен период и привличането на нови клиенти, извън Община Враца. Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов ще докладва по 19 точки, между които Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация – Враца, Приемане на план-сметка за разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца за 2012г. и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  и права на територията на Община Враца в частта на Глава първа, Глава втора РАЗДЕЛ І Такса за битови отпадъци, РАЗДЕЛ VІІ Такси за административни услуги и Глава трета Определяне на цени на нерегламентирани със закон услуги и права. Кметът на Враца ще предложи на Общинския съвет да гласува и решение за определяне на конценсионери на къща – музей „Андрей Николов” и подземен паркинг на пл. „Христо Ботев” след проведен конкурс. Избраните на първо място са съответно Милен Каменов и „НИКЕМ ГАЗ” ЕООД. Д-р Антонио Георгиев, председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет – Враца ще предложи да бъде удължен срока на предоставения безлихвен заем на общинско дружество „Център за кожно-венерически заболявания” – Враца ЕООД (ЦКВЗ). Общинският съвет трябва да вземе решение и по докладни свързани с разпореждане и управление с общинско имущество.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар