*
Борба с вредителите

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В КРИВОДОЛ НА 9 ДЕКЕМВРИ

|
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В КРИВОДОЛ НА 9 ДЕКЕМВРИ

На 9 декември 2011 г. от 9.30 часа Общински съвет – Криводол ще проведе редовно заседание. В дневният ред са включени 14 точки: Предложение относно одобряване на Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Криводол 2005-2013 г. Предложение относно приемане на Актуализиран документ за изпълнение на общински план за развитие на Община Криводол 2011-2013 г. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в първоначално уточнения план на средствата за капиталови разходи на Община Криводол за бюджетната 2011 г. Предложение относно поемане на краткосрочен дълг. Предложение относно утвърждаване нова структура на Общинска администрация Криводол. Предложение относно определяне пълномощията на кметски наместник в Община Криводол. Предложение относно утвърждаване на една бройка нещатна численост – огняр, ЦДГ „Калина Малина” с. Ракево, филиал с. Галатин. Предложение относно дневен оклад за храна в детските градини от Община Криводол. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем на публична общинска собственост с изтекъл срок на ползване. Предложение относно откриване на процедура по продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост и утвърждаване на експертна оценка. Предложение относно утвърждаване на експертна оценка, ликвидиране на съсобственост и продажба на имота. Предложение относно утвърждаване на експертна оценка, ликвидиране на съсобственост и продажба на имота. Предложение относно утвърждаване на експертна оценка, ликвидиране на съсобственост и продажба на имота. Разни. Вносител на предложенията е кметът на общината Петър Данчев.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар