*
Борба с вредителите

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РОМАН /30.08.2019 г./

|
Зареждане на видео плеър...

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладна записка от Председателя на Общински съвет-Роман Тихомир Вълчев – относно :   Отчета за дейността на Общински съвет - Роман за периода 01.01.2019. - 30.06.2019г.; - обща;                      

2. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман относно - информация по чл.137, ал.1 т.2 и т.3 от ЗПФ на Община Роман за полугодието на 2019г.икономическа;

3. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман относно – предоставяне на правомощия по изпълнението на общинския бюджет за 2019г.- икономическа и обща;

4. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман относно – информация по текущото касово изпълнение на бюджета и ИБСФ на общината за полугодието на 2019г. – икономическа и обща;

5. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман относно – приемане на нова Наредба №18 „За управление на отпадъците на територията на Община Роман“.;- обща;

6. Докладна записка от Кмета на община Роман относно – изпълнение на актовете на общинския съвет за периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г.;- обща;

7. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман относно – Продажба на имот – частна общинска собственост, ап.12 в бл. 3 вх. В ет. 3 , находящ се в УПИ I в кв.61 пл.№925 по плана на гр. Роман.;- икономическа;

  1. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман относно – Продажба на земя – ЧОС на собственика на построена върху нея сграда.; - икономическа;

9. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман относно – т.2 от Решение № 617 прието с протокол №59/26.07.2019г. на Общински съвет гр.Роман.;- икономическа;

10. Актуални.;


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар