*
Борба с вредителите

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РОМАН /31.01.2019 г./

|
Зареждане на видео плеър...

Бюджетът на община Роман за 2019 година е формиран така, че да има повече средства за спорт и за обекти в малките населени места, казват Председателят на Общински съвет – Роман Тихомир Вълчев и неговите колеги – заместник председателят на местния парламент д-р Даринка Лазарова, председателят на ПК по бюджет, финанси, общинска собственост и европроекти Христина Петкова и председателят на ПК по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост Веска Иванова. Съветниците са категорични, че дебатите по време на редовното заседание, на което бе приет бюджета, са били изключително ползотворни, тъй като са довели до промени в първоначално представената от кмета финансова рамка, в резултат на което са удовлетворени исканията на жителите на малките населени места и кметовете на кметства. Макар и не много на брой, корекциите осигуряват ресурс за ремонти на обекти, които са приоритет на хората, както и за развитието на спорт за децата в Роман.

Най-активен в обсъждането по отношение на средствата за спорт бе общинският съветник Росен Цолов, който предложи сумата от 20 000 лева, заложена от кмета, да бъде увеличена на 25 000 лева, като допълнителните 5 000 лева да отидат за детските школи на ФК „Строител“ – Кунино и ФК „Искър 1923“ – Роман.

В обсъждането на средствата за капиталови разходи сериозно се включиха не само общинските съветници, но и кметовете на населени места. По тяхно предложение бяха направени промени в заложената от кмета и екипа му капиталова програма. Кметът на с. Камено поле Цветелина Ботева заяви, че предложените от администрацията обекти – асфалтиране на ул. „Иглика“, парково обзавеждане за ромската махала и ремонт на пътя Камено поле – Кунино, не отговарят на реалните нужди на хората. Затова съветниците взеха решение средствата да се пренасочат за ремонт на ул. „Христо Ботев“ и подхода към ромската махала, както и за ремонт на клуба на пенсионера в селото.

По предложение на заместник председателя на общинския съвет д-р Даринка Лазарова, от капиталовата програма, предложена от кмета, бе извадена ул. „Гарван“ в Роман, а на нейно място бе включена част от ул. „Иван Вазов“ в града. Според д-р Лазарова, ремонтирането на ул. „Иван Вазов“ е далеч по-необходимо за жителите, тъй като тя свързва бул. „Христо Ботев“ с ул. „Александър Стамболийски“, точно тук е най-силният трафик, а предвид предстоящия основен ремонт на главната улица, трафикът ще стане още по-интензивен. Д-р Лазарова счита, че ремонт на ул. „Гарван“ не е най-наложителен в момента, особено като се има пред вид, че се ползва основно за излаз на животните на жителите на квартала.

От капиталовия списък, предложен от кмета, бе свалена ул. „Васил Левски“ в с. Караш. Мнението на съветниците е, че в селото по постоянен адрес живеят едва 22-ма жители и не е обосновано да се вложат над 41 000 лева за ремонт на улицата. Според тях, много по-размно е улиците в село Караш да бъдат покрити изцяло с павета, което ще хармонира архитектурно на селището, което се превръща в предпочитано място за почивка. Група съветници са направили предложение паважната настилка, която се демонтира от бул. „Христо Ботев“ в Роман да се използва за улиците в населените места в общината, но идеята им все още не е получила одобрение от кмета.

Промени бяха направени и в предложенията за ремонти в с. Струпец. Кметът на селото Пламен Лалов заяви, че заложените от администрацията ремонти не отговарят на реалните потребности на населеното място, което накара съветниците да се съобразят с неговото искане и средствата да се насочат за основен ремонт на ул. „Панайот Волов“ в селото.

Няколко промени настъпиха и в предвидените ремонти в Роман. Категорично бе отхвърлено предложението на кметската администрация да се дадат над 40 000 лева за бетонови бордюри за главната улица в Роман. Мотивите на съветниците са, че бул. „Христо Ботев“ в Роман ще бъде изцяло ремонтиран с европейски средства в размер на 2 145 842, 904 лева.

„Проектът за ремонт на главната улица в Роман стартира на 15 октомври 2018 година и трябва да приключи на 15 октомври 2021 година. Затова считаме, че не е логично в тазгодишния бюджет да залагаме над 40 хиляди лева за бетонови бордюри около дърветата, които, по думите на кмета на общината, били пропснати в големия проект. Дори да е така, до тези бордюрчета ще се стигне в края на проекта – 2021 година, а не сега. Освен това, много успешно за тази цел могат да се ползват паветата, които сега се демонтират заради ремонта. Ще бъде и по-красиво“, коментираха общински съветници.

В крайна сметка, отпадналите средства за никому ненужните бетонови бордюри бяха пренасочени от съветниците за постигане на по-добра енергийна ефективност и ремонт на покрива на читалището в Роман – по предложение на Веска Иванова, както и за детска площадка при блок 7 в града – по предложение на д-р Даринка Лазарова.

С така преподредените приоритети, бюджетът на община Роман в размер на 7 048 911 лева, бе приет с 11 гласа „За“ и 1 „Въздържал се“.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар