*
Борба с вредителите

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РОМАН /29.05.2019 Г./

|
Зареждане на видео плеър...

Проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна   записка     от     Кмета   на   Община     Роман     Валери   Ролански – относно: т.2 от Решение № 432 прието с протокол №41/30.05.2019г. на Общински съвет гр. Роман.;-обща

2. Докладна   записка     от     Кмета   на   Община     Роман     Валери   Ролански – относно: Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна – общинска собственост и възлагане на експертна оценка.;-обща

3. Докладна   записка     от     Кмета   на   Община     Роман     Валери   Ролански – относно: Съгласие за делба на поземлен имот Община Роман.;-обща

4.Докладна   записка     от     Кмета   на   Община     Роман     Валери   Ролански – относно:Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи на Община Роман за 2019г.;-обща

5. Докладна   записка     от     Кмета   на   Община     Роман     Валери   Ролански – относно: Даване на съгласие за целево изразходване на част от събраните отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за закупуване на машина за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Роман.;-обща

6. Докладна   записка     от     Кмета   на   Община     Роман     Валери   Ролански – относно: Учредяване възмездно право на ползване върху поземлен имот собственост на Община Роман.;-обща

  1. Актуални.

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар