*
Борба с вредителите

РАБОТНА СРЕЩА

|
РАБОТНА СРЕЩА

Работна среща за представяне на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2010-2015 г. се проведе под председателството на заместник-областния управител Елка Георгиева. Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2010 – 2015 г. включва четири приоритета и има за цел да предоставя качествени и разнообразни социални услуги. Георгиева поясни, че Областната стратегията за развитие на социалните услуги дава преимущество на услугите за деца, като паралелно се обръща внимание и на превенцията на изоставянето им в домовете. Представителите на общините трябва да подадат до 20 януари 2012 г. информация до Областна администрация – Видин за социалните услуги, които е трябвало да се реализират през 2011 г., но не са разкрили. Данните ще бъдат включени в доклад.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар