*
Борба с вредителите

РАБОТНА СРЕЩА

|

Заместник-кметът по здравеопазване и социални дейности на Община Враца Светозар Луканов участва в среща-разговор на тема „Бъдещето на Социално терапевтичния център като иновативна услуга в Община Враца. Срещата е организирана от СНЦ „Опора БГ” и е посветена на  Международния ден на хората с увреждания -3-ти декември. Първият Социално терапевтичен център във Враца  е стартирал в началото на 2011 година  по проект, финансиран от ОП «Развитие на човешките ресурси» и трябва да приключи през февруари 2012 г. Негови потребители са 22 лица с увреждания, родители на деца с увреждания, младежи напускащи институции, безработни, лица от малцинствен етнически произход. Бенефициент по проекта е СНЦ «ОПОРА БГ», партньори са Областна администрация -Враца и ЮЗУ „Н.Рилски” Благоевград. Всеки ден в центъра се провеждат групови занимания по мотивация и предприемачество, арттерапия, ерготерапия, музикотерапия, релакс, трудотерапия,  евритмична и танцова терапия, екодейности в природата. Обучените в „Социално терапевтично консултиране”, 20 специалиста, работят и по индивидуални терапевтични програми, невротренинги със специализирана биофийдбек апаратура, програми по психидиагностика. Със съдействието на обучаваща организация - ЮЗУ „Н.Рилски”, използвала методиката и опита на 500 антропософски центъра по социална терапия и лечебна педагогика от 60 страни, е разработена методика за терапевтични подходи в социалното включване на рискови групи. До момента в България не е практикуван социално терапевтичния модел, няма оборудвани такива заведения. Основната му цел е превенцията на социалното изключване чрез подходи, основаващи се на антропософската лечебна педагогика и социална терапия. Заместник-кметът на Общината заяви, че администрацията  поема ангажимента да подкрепя и съдейства за това този Социално-терапевтичен център да премине в делегирана от държавата дейност след приключване на проекта през м.февруари 2012г. Тъй като чрез дейността му, потребителите на тази социална услуга ще получат възможност за по-добра интеграция в обществото. Светозар Луканов призова за това обществото да бъде толерантно и да приеме тези хора като част от него.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар