*
Борба с вредителите

РАБОТНА СРЕЩА

|
РАБОТНА СРЕЩА

Новите моменти в работата на общопрактикуващите лекари и специалисти през 2012 г. бяха обсъдени на работна среща, която се проведе в петък -20 януари, в РЗОК-Враца с представители на РК на БЛС и ръководството на здравната каса.  По искане на РК на БЛС  ръководството на здравната каса направи отчет по изпълнението на възложените и изпълнените през 2011 г. медицински направления за консултация и съвместно лечение, и стойностите на издадените от личните лекари медико-диагностични изследвания или т.нар. регулативни стандарти. По методика, утвърдена от НЗОК, общо през 2011 г. за регион Враца са били определени 184 353 бр. медицински направления за консултации с лекари специалисти, като се очаква реализацията на тези направления за 2011 г., след обобщаването на национално ниво, да  е в рамките на тези стойности. За същия период са възложени 1 857 293 лв. за извършване на медикодиагностични изследвания на пациенти, като част от тях са реализирани в лаборатории извън областта. След извършеният анализ стана ясно, че на регионално ниво остава неизползваем ресурс от средства за медицински консултации и лабораторни изследвания, реализиран от някои лекари. В тази връзка двете страни се договориха РК на БЛС да уведомява с писмо съответните изпълнители на медицинска помощ да връщат обратно в здравната каса неусвоеният им финансов ресурс за консултации и изследвания, за да може да се извършва допълнително разпределение и да се компенсират онези лични лекари и специалисти, които действително се нуждаят от допълнителен брой направления и изследвания за своите пациенти. Ръководството на РЗОК обсъди с представителите на лекарската колегия новите моменти, залегнали в работата им през 2012 г. Сред тях са провеждане на диспансерното наблюдение на повече хронични заболявания, възможността да сключват договори с дежурен кабинет за осигуряване на медицинска помощ на пациенти извън обявения си график, както през почивни и празнични дни. Бяха дискутирани и въпроси, касаещи освидетелстването на пациенти от ТЕЛК. Стана ясно, че във връзка с медицинската експертиза на работоспособността някои специалисти изискват неправомерно от личните лекари издаването на направления за консултация. Срещата премина в конструктивен и ползотворен за двете страни диалог. Това е първата от поредици срещи, които здравната каса ще направи със своите договорни партньори – в т.ч лекари специалисти и  болници, по повод новите моменти, залегнали в работата  на всеки един от тях през 2012 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар