*
Борба с вредителите

РАБОТНА СРЕЩА ЗА КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

|
РАБОТНА СРЕЩА ЗА КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Областният управител на област инж. Цветан Асенов проведе работна среща, на която бяха набелязани мерки, относно осигуряване на превантивен контрол за опазване на горските територии. Повод за организираната среща са  зачестилите пожари в област Видин. В нея участваха заместник-областния управител инж. Любомир Низамов, инж. Веселка Борисова, директор на „Държавно горско стопанство” – гр. Видин, инж. Димитър Димитров, представител на Регионална дирекция по горите – гр. Берковица и инж. Филип Филипов, представител на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Видин. Областният управител коментира с присъстващите проблема, свързан с непочистването на остатъчния дървесен материал от образуваните сечища. Той предложи да се организира кръгла маса, на която да се дискутират възможностите за спиране на тази практика в частните гори за дърводобив. Инж. Асенов запозна присъстващите с Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. В тази връзка по инициатива на областния управител на 12  септември, от 10 часа, в заседателната зала на Областна администрация – гр. Видин, пред  кметовете и кметските наместници от област Видин ще се презентират основните моменти от предстоящото обучение на доброволческите отряди. Обучението ще се извършва паралелно с изнесените приемни на областния управител инж. Асенов, които обхващат населените места в област Видин.      


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар