*
Борба с вредителите

РАБОТНА СРЕЩА ЗА КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!"

|
РАБОТНА СРЕЩА ЗА КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!"

Областният управител на област Видин инж. Цветан Асенов проведе работна среща, на която бе обсъдена организацията на дейностите за провеждане на кампанията „Да изчистим България за един ден!”. В срещата участваха заместник-областните управители – г-жа Елка Георгиева и г-н Любомир Низамов, Деница Славкова, директор на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – гр. Монтана, Добромир Дилов, заместник- кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата в община Видин, Антон Трифонов, заместник-кмет на община Белоградчик, подполковник Борислав Иванчев, началник на Областен военен отдел – гр. Видин към Министерство на отбраната и Александър Александров, председател на Видински съюз на зърнопроизводителите и експерти от общините.             Богдана Кирилова, координатор на кампанията в Областна администрация – гр. Видин информира за създадената от общините организация за почистване на съответното населено място. Сформирани са общински екипи, които ще бъдат ангажирани с провеждането на инициативата; определени са и координатори, които да подпомагат гражданите и доброволците в общината; на интерактивната карта са маркирани замърсените зони, за които общинските администрации разполагат с ресурс за почистване; определени са пунктовете за раздаване на ръкавици и чували, в близост до местата за почистване; създадена е необходимата организация за извозване на отпадъците до най-близкото депо.             С цел постигане на по-добра ефективност при реализирането на инициативата, всяка община от областта ще открие свой „зелен телефон”, на който експерти ще оказват съдействие на доброволци и граждани. „Зеленият телефон” ще бъде своевременно отворен за обаждания, включително на 12 май (събота), от 9.00 до 19.00 часа. Предстои сформирането на Областен щаб за координация на дейностите по кампанията на територията на област Видин, с представители от Областна администрация – гр. Видин, Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – гр. Монтана и общините.             Съюзът на видинските зърнопроизводители изрази готовност да окаже подкрепа на националната кампания, като предостави своите 50 машини за събиране и извозване на отпадъците от нерегламентираните сметища. Определени са и регионални отговорници за подпомагане процеса на транспортиране, заяви Александър Александров, председател на съюза.  До 7 май общините трябва да подадат до Съюза на зърнопроизводителите информация за определените за почистване нерегламентирани сметища.             На 25 април, сряда на страницата на Областна администрация – гр. Видин и в социалната мрежа „Фейсбук” (на страницата – „Да изчистим област Видин за един!”), ще се публикува информация за замърсените площи, към които доброволците могат да се насочат за почистване и списък с имената на общинските координатори от област Видин, включени в кампанията.              


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар