*
Борба с вредителите

РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - МОНТАНА

|
РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - МОНТАНА

В малката заседателна зала на Областната администрация Монтана се проведе работна среща на заместник областния управител Нина Петкова с представители на социалните институции в Монтана. Срещата бе организирана по повод постъпило в Областна администрация Монтана писмо с вх. № РД-36-92/16.08.2012 г. от д-р Татяна Кабзималова – директор на Дома за медико-социални грижи за деца, гр. Монтана, относно необходимостта от оказване на съдействие за деинституционализирането на 13 деца над 3 годишна възраст, настанени в дома.
Присъстващите обсъдиха възможностите за разрешаването на конкретния проблем.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар