*
Борба с вредителите

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОБЛЕМИ С ДЕЦА В РИСК

|
РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОБЛЕМИ С ДЕЦА В РИСК

Заместник-областният управител на област Видин Елка Георгиева проведе работна среща, свързана с Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие. В нея участваха представители на Областна дирекция на МВР – гр. Видин, Районно управление „Полиция” – гр. Видин и гр. Белоградчик, Регионална дирекция „Социално подпомагане” – гр. Видин и Общинска дирекция „Социално подпомагане” – гр. Видин.

Обсъдиха се предложенията за бъдещи дейности, насочени към подобряване на сътрудничеството и работата по Координационния механизъм.

Прието бе решение на следващата работна среща да се разгледа бъдещата дейност на Кризисният център, като една от услугите, които ще предлага Комплекса за социални услуги за деца и семейства в риск – гр. Видин.

Отново бе коментиран въпроса за недостатъчния брой съдебни лекари, освидетелстващи деца, пострадали от насилие.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар