*
Борба с вредителите

РАБОТИМ ПО ПРОЕКТ ЗА МИГРАЦИЯТА

|
РАБОТИМ ПО ПРОЕКТ ЗА МИГРАЦИЯТА

Община Враца започна изпълнението на проекта „MMWD - Да накараме миграцията да работи за развитие – политики и инструменти за стратегическо планиране в регионите и населените места в Югоизточна Европа”. Проектът е финансиран от Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г. и с продължителност 30 месеца. Началото е през май тази година, а краят на дейностите ще бъде на 31.10.2014 г. Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ е 3 680 826.33 евро, като от тях бюджетът за Община Враца е 216 000 евро. Община Враца няма съфинансиране по проекта. Основната цел на проекта е да се подобри капацитета на публичните администрации за предвиждане и стратегическо управление на бъдещите последици от текущите демографски промени и социалните потребности, и по-специално на миграцията, на човешкия капитал и пазара на труда. По този начин общината ще подкрепя усилията за ефективно справяне с критични предизвикателства пред растежа и устойчивостта на териториите на Югоизточна Европа.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"


box_title_arrow.gifКоментари

  • Маргарита Бай4ева |

    Надявам се да проработи и един ден вси4ки коитосме в други страни да си изьранваме семействата да се приберем при тях!!!!!!!!

box_title_arrow.gifНапиши коментар