*
Борба с вредителите

Р А Б О Т А В И С П А Н И Я

|
Р А Б О Т А       В      И С П А Н И Я

ДИРЕКЦИЯ  “ БЮРО  ПО  ТРУДА “ – ВРАЦА обявява набирането на кандидатки за сезонна заетост в областта на селското стопанство в Кралство Испания по приложената оферта за работни места за бране на ягоди . Кандидатките – български граждани на възраст от 20  до 50 години - следва да заявят в ДБТ по местоживеене готовността си за работа в Испания: За целта в ДБТ трябва да представят 1. Копие на първа страница на международния паспорт, като валидността на паспорта не трябва да изтича преди месец юли 2012 г.; 2. Копие на страницата/ите от паспорта с положена/и предишна/и испанска/и работна/и виза/и.  3. Ако лицето е работило вече в Кралство Испания и има издаден Единен номер на чужденеца   / NIE /, копие на NIE. 7. Копие  на предишни договори/ и или други документи, касаещи тази заетост.   Краен срок за набиране на документи 20.01.2012 год. За допълнителна инфрмация Дирекция “Бюро по труда” – Враца стая 1, тел.62 51 20


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар