*
Борба с вредителите

ПУБЛИКУВАХА РЕГЛАМЕНТА НА СЪБОРА "ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО"

|
ПУБЛИКУВАХА РЕГЛАМЕНТА НА СЪБОРА "ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО"

Р Е Г Л А М Е Н Т
за провеждане на събор на читалищни фолклорни групи и изпълнители “ Де е българското”
Място: КОМПЛЕКС “ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА…” С. ОЧИН ДОЛ, ОБЩИНА МЕЗДРА , ОБЛАСТ ВРАЦА .
Дата: 9 ЮНИ2013 г.
Съборът се организира от Община Мездра със съдействието на читалище
“ Просвета”-Мездра и Сдружение “ Искърско дефиле ”.
Целта на събора е да даде възможност за сценична изява на читалищни изпълнители, представящи фолклорното богатство и уникалност на своя регион.
В събора могат да участвуват:
- Певчески групи и индивидуални изпълнители
- Танцови групи и индивидуални изпълнители
- Инструментални групи и индивидуални изпълнители
Изпълненията на групите – до 10 мин., а на индивидуалните изпълнители – до 6 мин.
За всеки участник се попълва отделна заявка. Всяко читалище може да участвува с до двама участника в жанр. Желателно е заявките да бъдат придружени с кратка анотация за изпълнителите и рекламни материали.
Разходите за път и храна са за сметка на участниците.
На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.
На събора могат да вземат участие и разкрият сергии и майстори на художествените занаяти.
Община Мездра си запазва правата за заснемане и звукозапис.
Дата за подаване на заявките – 20 МАЙ 2013 г. на адрес:

гр. Мездра 3100
обл. Враца
ул. “ Хр. Ботев” № 27
Общинска администрация
Петко Котларски

До 30 май на участниците ще бъде изпратена програма на събора.

За контакти :
Община Мездра
Петко Котларски – гл. експерт
Тел: 0910 9 20 16 GSM 0887 514 481 E-mail : petko_kotlarski@abv.bg
Валентин Вълчев – Директор на Дирекция “ Хуманитарни дейности”
Тел: 0910 9 25 36 GSM 0889 510 428


ОЩЕ ОТ "КУЛТУРА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар