*
Борба с вредителите

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН НА ГРАД ЛОМ

|
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН НА ГРАД ЛОМ

Във връзка с реализирането на Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/016 от 23.06.2011 г. «Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Лом", Община Лом и Обединение «Хоризонт 2020» - изпълнител по проекта организират ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ с гражданите на Лом на 03.09.2012 г. (понеделник) в 17,00 часа в театралния салон на IОУ "Никола Първанов" на ул. "Филип Тотю"№ 14.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар