*
Борба с вредителите

ПРОВЕРКА ДЕПО

|

Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов проведе работна среща на обекти клетка 2.1 и сграда за сепарираща инсталация към депо за ТБО. На работната среща присъстваха представители на изпълнителя „Пътностроителна техника” АД и на консорциум „ПСТ – МУТ-  Враца 2010”, както и независимият строителен надзор „Агроводинвест” АД – София и експерти от Община Враца. На срещата беше отчетен напредъка по изграждането на сградата и подготовката и оформянето на документите по подписване на акт- образец 15 за установяване годността за приемане на строежа за сепариращата инсталация. В понеделник беше подписан график за извършване на строителни дейности  и изготвянето на документи, необходими за разплащания и оформяне на акт –образец 15 и приложенията към него  със съответните срокове. Изпълнителят пое ангажимента в срок до 8 декември 2011 г. да положи шлайфаната бетонова настилка,  за да се достави сепариращата инсталация и започне нейния монтаж.  В срок до 7 декември ще бъдат доставени покривните и фасадните панели на  сградата и ще започне техния монтаж. В момента се работи по вертикалната планировка на сградата и пътя. Също така се отстраняват забележките по клетка 2.1. Инж.Николай Иванов съобщи, че не се работи с темпото което е очаквал.До края на годината изграждането на сепарираща инсталация трябва да приключи.Към момента Община Враца изплаща в срок финансовите средства по извършените дейности за обекта.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар