*
Борба с вредителите

ПРОВЕДЕ СЕ 14-ТИ АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОРУМ ВЪВ ВРАЦА

|
ПРОВЕДЕ СЕ 14-ТИ АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОРУМ ВЪВ ВРАЦА

14-ти обществен антикорупционен форум бе проведен днес в Областна администрация – Враца. Темата бе „Чрез ефективното взаимодействие на неправителствения сектор, централната, регионалната  и местната власт, синдикати и бизнес - за ПРОактивно гражданско общество“. Форумът беше воден от Валентин Литов в присъствието и на Цветелина Теофилова– заместник областни управители на Област Враца. Форумът се организира от Областна администрация-Враца и Търговско-промишлена палата-Враца в съответствие с Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност на правителството на Република България и в изпълнение на Програма за действие срещу корупцията’ 2012 г. на Областния обществен съвет за превенция на корупцията–Област Враца. Във форума взеха участие представители на общините от Област Враца, неправителствени организации,  КНСБ и КТ „ Подкрепа“ , представители на работодателите, членове на Областния съвет за превенция на корупцията –Област Враца, Заместник областният управител на Област Ловеч, представители на Областна администрация-Видин, граждани и медии. Гост на форума беше Росен Кожухаров – юридически съветник на Президента на Република България .  В първият панел  Мария Панайотова – Секретар на ТПП-Враца представи добра практика  по реализиран проект съвместно с Областна администрация-Враца и Община Враца  за предоставяне на услуги на бизнеса на „едно гише“ и проучен италиански опит. Вероника Ценова от КНСБ представи кратко експозе за работата на синдиката с неправителствения сектор, местната и регионални власт за намаляване на „сивата икономика“ и запозна участниците във форума с реализираните дейности и резултати. Росен Кожухаров  в качеството си на юридически съветник на Президента на Републиката, маркира основните моменти по изработването на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията през 2009 г. и подчерта, че обществените антикорупционни съвети имат основна роля в процеса на превенция на корупцията.  Във втория панел Методинка Борисова – доброволец към СНЦ „ За нов Свят“ –Враца представи добра практика за взаимодействие на неправителствена организация и местна власт за подпомагане процесите на интеграция на етническите малцинства.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар