*
Борба с вредителите

ПРОУЧВАНЕ

|
ПРОУЧВАНЕ

В края на седмицата специалисти от РИОСВ и активисти на, Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, сдружение за дива природа „Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна ще броят водоплаващите птици. За областите Монтана и Видин  наблюдението ще е по поречието на Дунав от устието на р. Тимок до с. Горни Цибър и язовир „Огоста”.  За страната 36-тото зимно преброяване на водоплаващите птици включва общо 50 пункта. Миналата година в района еколозите откриха няколко вида птици, които не  бяха зимували  тук от 4-5 години: зеленоглави пеликани, сиви гъски, зеленоглави и сиви патици и няколко лебеда.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар