*
Борба с вредителите

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

|
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

В пет приоритетни области са разпределени мерките за закрила на детето, залегнали в Програмата за закрила на детето на община Берковица. По отношение на децата от институциите се предвижда развитието на приемната грижа. Заложено е и създаване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с европейски средства. Ще бъде създаден Център за обществена подкрепа. По отношение на подобряване на детското здраве се предвиждат образователни кампании и консултации на децата и семействата за опазване на физическото и психическото им здраве и емоционално развитие. За гарантиране на равен достъп до качествено образование се предвижда въвеждането на предучилищна подготовка на 5-годишните деца и на целодневна организация в 1 и 2 клас, а за средищните училища в целодневната организация ще бъдат обхванати децата 1- 8 кл.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар