*
Борба с вредителите

"ПРОФЕСИОНАЛНАТА" ПРОЗРАЧНОСТ

|
"ПРОФЕСИОНАЛНАТА" ПРОЗРАЧНОСТ

от Атанас Чобанов
Вторник, 29 Ноември 2011 08:55

Вече една седмица Биволъ очаква от "Прозрачност без граници" и ИАНМСП информация за европроект, спечелен малко преди изборите от "Прозрачност без граници" и кръг от лица свързани с министъра на екологията Нона Караджова.

Поръчката за 500000 лв. е възложена на известната НПО, която се бори с корупцията, за изготвяне на стратегии за експорта в следните области: "Произвoдство на машини, оборудване и домакински уреди", "Произвoдство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти", "Произвoдство на канцеларска и електронно-изчислителна техника и продукти и услуги в областта на компютърните технологии", "Произвoдство на електрически машини и апарати", "Произвoдство на дървен материал и изделия от него, без мебели", "Произвoдство на дървесна маса, хартия, картон и изделия", "Производство на мебели" и "Издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане", "Произвoдство на превозни средства, без автомобили", "Произвoдство на метални изделия, без машини и оборудване", "Произвoдство на радио-телевизионна и далекосъобщителна техника".

Целите и компетенциите на Прозрачност без граници са дефинирани в следните области: Провеждане на изследователски инициативи по проблемите на корупцията, чрез мобилизиране усилията на учени, общественици и експерти в съответните области.Системно набиране, представяне и разпространение на необходимата аналитична информация сред държавните институции и граждански организации. Разработване, тестване и осъществяване на разнообразни граждански инициативи и проекти, насочени към намаляване на корупцията.

От сайта на Агенцията за обществени поръчки става ясно, че поръчката е възложена по процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз. ИАНМСП е трябвало да представи факти и правни заключения, за да аргументира това изключение от правилата за прозрачност при изразходването на средствата по европейските проекти.

Биволъ откри също, че същата поръчка вече е била обявена в началото на 2011 и е проведен конкурс, на който са се класирали Българска стопанска камера и още няколко консултантски фирми. Процедурата обаче е анулирана с министерско решение и е започнала наново през август. През октомври печелившите вече са "Прозрачност без граници" и консултантските фирми на приятелите на Караджова.

На амбразурата...

Междувременно Стефан Попов, който е бивш шеф на Отворено общество и настоящ директор на фондацията РискМонитор , публикува статия във в. Труд, в която призова новия министър на правосъдието Диана Ковачева да "не обръща специално внимание" на въпросите на медиите защо "Прозрачност без граници" поема неприсъщи проекти.

"В България цари - и така ще бъде още сто години - някаква нелепа читалищна идея, че НПО секторът трябва да бъде мисионерска институция от религиозно обладани самодейци, а не професионално структуриран, управляващ значителни суми обществен сектор, включително и по особен стопански ред." - обяснява експертът.

Въпросите към Ковачева обаче не са за това как е управлявала значителните суми, които тази организация получава под формата на грантове, а за това дали те са получени прозрачно и по предназначение.

Учудваща е и позицията на г-н Попов, който твърди следното: "Дали "Прозрачност без граници" е вземала, макар законно, едни грантове, а не други, е въпрос, по който може да се мери неразвитостта на средата, която поражда такива въпроси."

По пътя на тази логика медиите в "развита среда" изобщо няма да поставят въпросите за прозрачност, законност и кръвосмесителни връзки на неправителствения сектор и властта, поставени от Биволъ. Впрочем, развитието на медийната среда през последните години определено върви към тази "зрялост", пожелана от бившия шеф на "Отворено общество".

Вероятно такава е и средата която си е поставил за цел да изгради едно друго НПО - Сдружение "Инициатива Глобална България", в което освен г-н Стефан Попов членуват известни финансисти и шефове на медии. Сред тях са банкерката Цветелина Бориславова прала пари от престъпна дейност*, политическият брокер, свързан с руската мафия и руското разузнаване* Валентин Златев и агентът на ДС Красимир Гергов.* определения на американските посланици Джеймс Пардю и Джон Байърли в секретни дипломатически доклади изпратени от София и публикувани от Wikileaks

Обновено на 29.11.2011 в 17ч30: От ИАНСМП все пак изпратиха дежурния професионално непрозрачен отговор, отлагайки във времето получаването на документацията и осветляването на всички налични в институцията документи около конкурса и обществената поръчка.
 


ОЩЕ ОТ "БОДИЛИ"

box_title_arrow.gifНапиши коментар