*
Борба с вредителите

ПРОЕКТЪТ ЗА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ВЪВ ВИДИН НАБИРА СКОРОСТ

|
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ВЪВ ВИДИН НАБИРА СКОРОСТ

Девет оферти са подадени по процедурата за обществената поръчка за одит по проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците са подадени в Община Видин. Те бяха отворени от петчленна комисия с председател Кирил Матеев,директор Дирекция “Финансово-стопанска дейност” в общината. Обществената поръчка е на стойност близо 43 хиляди лева. Срокът за изпълнение е от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка до одобрение на окончателния доклад за изпълнението на проекта, но не по-късно от края на декември 2014 година, уточниха от общинската администрация. Проектът за регионално депо се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Община Видин е водеща организация при изпълнението на проекта.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар