*
Борба с вредителите

ПРОЕКТ ЗА ЛЪЧЕЛЕЧЕБЕН ЦЕНТЪР

|
ПРОЕКТ ЗА ЛЪЧЕЛЕЧЕБЕН ЦЕНТЪР

Община Враца започна изпълнението на проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” във Враца. Бюджетът на проектът е 6 милиона и 300 хиляди лева, продължителността му е 24 месеца. Реализацията на проекта ще доведе до подобряване качеството на медицинското обслужване, социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, с особено внимание към хората с увреждания и рисковите групи население, най-вече  хора от ромски произход.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар