*
Борба с вредителите

ПРОЕКТ - ОНКОДИСПАНСЕР

|
ПРОЕКТ - ОНКОДИСПАНСЕР

Дофинансиране на проект за изграждане и оборудване на лъчелечебен център в "Комплексен онкологичен център" Враца по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации" гласуваха на второ извънредно заседание за деня общинските съветници. Дофинансирането ще е в размер на 254 799 лв., при общ размер на допустимите разходи по проекта от 6 306 906 лв. По този начин съветниците промениха предишно свое решение за дофинансиране от 7 648 лв. Като причина за многократно увеличените пари кметът Николай Иванов посочи писмо от управляващия орган, според което има разминаване между  бюджета и направения финансов анализ. Уточнение по въпроса внесе общинският съветник Малина Николова, която заяви, че "явно управляващият орган е пропуснал да се дофинансира от общините, защото по всички одобрени проекти има направена корекция за собствен финансов принос, като тези пари, които се очаква да се дадат от Община Враца са в най-малък размер, в сравнение с останалите. Според нея "няма как при всички проекти консултантите да са направили неточен анализ".


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар