*
Борба с вредителите

ПРОЕКТ “МЛАДЕЖKOTO УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ” В МЕЗДРА

|
ПРОЕКТ “МЛАДЕЖKOTO УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ” В МЕЗДРА

Асоциация за развитие на алтернативен туризъм – КОРИТЕН, Мездра и Община Мездра са партньори от българска страна в проект за демократично гражданство „Младежко участие в европейската демокрация”, в който 32 младежи от четири общини и четири неправителствени организации от Италия, България, Испания и Португалия участват в идентифицирането, изграждане и насърчаване на демокрацията на участието на всички нива.

Конкретните цели на проекта са:
• Идентифициране на решения за проблеми / текущи нужди на младите хора, на местно, регионално, национално и европейско ниво, които съществуват в обществото и създаване на реални и устойчиви предложения, които да бъдат обсъдени от лицата, отговорни при вземането на политически решения;
• Идентифициране на демокрацията на участието (и неговите характеристики) като допълнение към представителната демокрация;
• Разширяване и стандартизиране на контакти между младите хора и политиците при вземане на решения;
• Улесняване на структурирания диалог, чрез който да се гарантира участието на младите хора в обществото като граждани с активна и отговорна позиция.

Практическата реализация на проекта се осъществи чрез три дискусионни форума: „Типове политически системи и демокрацията”, „Представителна демокрация или демокрация на участието”, „Активно гражданство на местно, регионално, национално и европейско ниво” проведени в СОУ „Иван Вазов”Мездра. В различните форуми взеха участие тинейджъри от 13 до 18 години. Младите хора имаха възможност да намерят решения за проблеми, които съществуват в обществото и да развият реални и устойчиви предложения, които да предоставят за обсъждане на лицата, отговорни за политическите решения. По този начин, въз основа на структуриран диалог, консенсус и толерантност, чрез насърчаване на европейското сътрудничество в областта на младежта, се популяризират идентифицирането на демокрацията на участието, като допълнение към представителната демокрация. Неформалното учене, заложено в проекта, цели да допринесе за лично развитие на младия човек, зачитане на неговите знания и индивидуални умения. Насърчава размисъла върху европейското общество и неговите ценности, укрепва чувството за принадлежност към Европейския съюз. Финалът на проекта ще се проведе в град Фигейра да Фош, Португалия, със среща между младежи от четирите държави.

Асоциация за развитие на алтернативен туризъм – КОРИТЕН е създадена през 2008 г. в гр. Мездра. От създаването си има редица успешни младежки проекти в цяла Европа. Като домакин на такива събития през 2011 г посреща младежи от Франция, Италия, Испания, Португалия и Румъния на тема „Заетост и младежите от селските райони” . През лятото на 2012 г. сдружението осъществи пореден успешен младежки обмен на тема ”Предприемачеството и младежите в районите със слаба икономика", в който взеха участие младежки организации от Русия, Молдова, Белорус, Украйна и Испания.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар