*
Борба с вредителите

ПРОЕКТ - МЕЗДРА

|
ПРОЕКТ - МЕЗДРА

"Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра" е наименованието на новия проект на Община Мездра. Той е по Оперативна програма „Административен капацитет", Приоритетна ос I „Добро управление". Общата му стойност е 283 625 лв., 85% от средствата ще бъдат отпуснати от Европейския социален фонд, а останалите 15% - от държавния бюджет на Република България. Проектът трябва да завърши на 11 юли 2013 г.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар