*
Борба с вредителите

ПРОЕКТ "ДОМАШНИ ГРИЖИ ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ" СТАРТИРА ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ

|

Oбластният управител на Област Враца г-жа Пепа Владимирова откри на 27.11.2012 г. кръгла маса по проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, който стартира пилотно във Врачанска област.
Участие в кръглата маса взеха Н. Пр. Регина Ешер – посланик на Конфедерация Швейцария в България, д-р Янко Здравков – депутат от 41 Народно събраниe, район Враца, Доц. д-р Красимир Гигов – генерален директор на БЧК, Д-р Димитър Ленков – главен секретар, Български лекарски съюз, Милка Василева – председател на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Пенка Георгиева – Българска асоциация за закрила на пациентите, представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Швейцарски Червен кръст, Община Враца, Община Оряхово, община Криводол, община Бяла Слатина, РД „Социално подпомагане“, РЗИ – Враца, лекари, здравни медиатори от област Враца и др.
Такъв тип проект се осъществява за пръв път в България съвместно от Българският Червен кръст, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Швейцарският Червен кръст и има за цел въвеждането на швейцарски модел за комплексно предоставяне на здравни грижи и социални услуги по домовете, като форма на дългосрочна грижа за възрастни хора над 65 години, включително роми с хронични заболявания и трайни увреждания.
В рамките на проекта се предвижда създаването на четири Центъра „Домашни грижи” в област Враца /декември, 2012 г./, в общините – Враца, Оряхово, Мездра и Криводол. Това включва обучение на персонала – медицински сестри и домашни помощници, въвеждане на система за индивидуална оценка на нуждите от медицинска сестра, документиране на услугите, качествено предоставяне на здравните и социалните грижи и механизми за мониторинг. Изграждането на центровете ще осигури заетост на 50 души – медицински сестри и домашни помощници, сред тях и представители на ромската общност, които ще предоставят услуги на повече от 400 възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания. Целта е да се докаже ефективността на модела „Домашни грижи”, като форма за обгрижване на възрастни хора в тяхната обичайна среда, изключващ нуждата от хоспитализация или настаняване в институция.
Предвижда се и институционализиране на услугата «Домашни грижи», чрез адаптиране на българското законодателство в здравната и социалната сфера, изработване на единни национални стандарти за качество на здравните и социалните услуги, предоставяни в домашна среда, остойностяване на услугите и изработване на устойчиви механизми за тяхното финансиране; популяризиране и утвърждаване на услугата «Домашни грижи» в общността.

Във всеки един от компонентите на проекта е предвидено широко партньорство и с други компетентни институции и неправителствени организации, сред които Български лекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Националната здравно-осигурителна каса, медицинските университети, НСОРБ и др.
„За мен е изключително приятно да Ви поздравя и се гордея със стартирането на Проекта „Домашни грижи за независим и достоен живот“, защото Врачанска област е първа в страната, където ще се реализира. Това е проект с важно социално значение и ще бъде много полезен за хронично болните и с трайни увреждания възрастни хора от Област Враца, като се има предвид високия им брой и често пъти невъзможността на близките им да се грижат професионално и качествено за тях“, каза в словото си на откриването г-жа Пепа Владимирова.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар