*
Борба с вредителите

ПРОЦЕДУРА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

|
ПРОЦЕДУРА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

С Решение на кмета на Община Враца, инж. Николай Иванов, бе открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително – монтажни работи на обект: Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап II, по  проект “Интегриран проект за Водния цикъл. Обектът на поръчката е осъществяване на строително-монтажи работи по изграждане на 17 852 m канализационна мрежа, включително канализационна помпена станция в кв. Бистрец и на 34 148 m водопроводна мрежа в гр. Враца, включително част от магистралния водопровод за гр. Мездра (3 752m). Проектната стойност на обществената поръчка е 19 179 926 лв. без ДДС. Срокът за получаване на оферти е 16 ч. на 05.04.2012 г. Пълен достъп до документацията е предоставен на официалната интернет страница на Община Враца.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар