*
Борба с вредителите

ПРОБЛЕМИ С ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИ ОТ ТЕЛК ОБСЪДИХА НА СРЕЩА В РЗОК

|
ПРОБЛЕМИ С ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИ ОТ ТЕЛК ОБСЪДИХА НА СРЕЩА В РЗОК

Процедурата по освидетелстване и преосвидетелстване на пациенти от ТЕЛК беше дискутирана на работна среща в РЗОК-Враца в петък. На нея присъстваха директора на Регионална здравна инспекция /РЗИ/, председателя на РК на БЛС, общопрактикуващи лекари, специалисти и представители на ТЕЛК-Враца. Срещата беше инициирана от здравната каса след като зачестиха оплакванията от страна на пациенти, че изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ отказват да им извършват медицински изследвания и дейности на база издаден „Талон за медицинска експертиза” (бл.МЗ-НЗОК №6). Съгласно нормативните уредби РЗИ следи за изпълнението на наредбата за Медицинската експертиза на работоспособността, а НЗОК заплаща за дейностите, осъществявани от лечебните заведения. Представители на специализираната извънболнична помощ са на мнение, че не може с Талон за медицинска екпертиза бл.№6, чиято цена, заплащана от РЗОК е 5 лв., да извършват високоспециализирани дейности и изследвания като ехокардиография и скенер, които най-често се посочват в писмото от ТЕЛК. От своя страна лекарите от ТЕЛК се обърнаха с молба към личните лекари и специалистите да прецизират диагнозите, с които изпращат болните за освидетелстване от ТЕЛК, за да не се изискват допълнителни скъпоструващи изследвания. Протоколът, който се изготвя за ТЕЛК трябва да съдържа заболявания, които наистина водят до трайна нетрудоспособност и да са съпътствани със съответните изследвания. Участниците в срещата се обединиха около идеята лекарите от ТЕЛК да изготвят единни правила във връзка с освидетелстването на пациенти на областно ниво. С цел разрешаване на възникналите проблеми участниците в срещата излязоха с предложения в проектозакона за Националния рамков договор за 2013 г. РЗОК да внесе предложения за следващата година цената на Талона за медицинска експертиза, заплащана от НЗОК да се увеличи. Направленията за ТЕЛК да са извън общият брой направления за консултация и стойност на медико-диагностичните изследвания, с които разполагат лекарите за тримесечие.  Сред другите предложения е да отпадне възможността пациентът сам да иска освидетелстване от ТЕЛК, а това да става само по преценка на лекуващия го лекар.   


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар