*
Борба с вредителите

ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2023 Г.

|

В заключителен етап навлезе изпълнението на Инвестиционната програма на община Мездра за 2023 г., която е в размер на над 5 000 000 лв. В нея са включени повече от 90 инфраструктурни обекти, предимно ремонт на улици и подмяна на водопроводи в гр. Мездра и в съставните села на общината.

С целева субсидия за капиталови разходи е извършен основен ремонт на 10 улици с обща дължина около 1 700 м и подмяна на водопроводите на 3 улици с обща дължина 800 м в 10 съставни села на общината:

• Основен ремонт на ул. „Коритен“ в с. Лютиброд с дължина 455 м и ширина 5 м,

• Основен ремонт на ул. „Георги Димитров“ в с. Зверино с дължина 300 м и ширина 4,5 м,

• Основен ремонт на ул. „Витоша“ в с. Боденец с дължина 185 м и ширина 6 м,

• Основен ремонт на ул. „Подбалканска“ в с. Лик с дължина 174 м и ширина 5 м,

• Основен ремонт на ул. „Баба Тонка“ в с. Лик с дължина 150 м и ширина 5 м.,

• Основен ремонт на ул. „Бузлуджа“ в с. Царевец с дължина 140 м и ширина 6 м,

• Основен ремонт на ул. „Витоша“ в с. Моравица с дължина 110 м и ширина 6 м,

• Основен ремонт на ул. „Климент Охридски“ в с. Лик с дължина 100 м и ширина 5 м,

• Основен ремонт на ул. „Александър Стамболийски“ в с. Зверино с дължина 60 м и ширина 4,5 м,

• Основен ремонт на ул. „Дъб“ и уширение за връзка с ул. „Кирил и Методий“ в с. Дърманци с обща площ 400 кв. м,

• Основен ремонт на водопровод на ул. „Георги Димитров“ в с. Игнатица с дължина 350 м,

• Основен ремонт на водопровод на ул. „Прогрес“ в с. Брусен с дължина 255 м.,

• Основен ремонт на водопровод на ул. „Тодор Каблешков“ в с. Руска Бела с дължина 195 м.

Изпълнител на основния ремонт на 10-те улици в селата Лютиброд, Зверино, Боденец, Лик, Царевец, Моравица и Дърманци е „Гарант-90 - Цонев и сие“ ООД - Враца, а на основния ремонт на водопроводите на 3-те улици в селата Игнатица, Брусен и Руска Бела - „ЛКС“ ООД - Мездра.

Завърши също основният ремонт на 3 улици в гр. Мездра - ул. „Георги Бенковски“, ул. „Оборище“ и ул. „Пирин“, предстои да приключи основният ремонт на ул. „Св. Патриарх Евтимий“, с обща дължина на четирите улици 1 700 м. Изпълнител на ремонта на ул. „Оборище“ и на  ул. „Пирин“ е „Актив Билдинг инк“ ЕООД - София, на ул. „Георги Бенковски“ - „Европейски пътища“ АД - Пловдив, а на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ - „Теком Инвест“ ЕООД - Враца.

За изпълнението на тези 17 инфраструктурни обекти Община Мездра инвестира общо 1 542 458 лв.

Инвестиционната програма включва ремонт на още 47 улици:

  • 7 в гр. Мездра - „Арда“, „Софроний“, „Петър Берон“, „Васил Левски“, „Цанко Церковски“, „Веслец“ и в междублоковото пространство на ул. „Христо Ботев“ №90),
  • и 40 в селата Боденец, Брусен, Върбешница, Горна Бешовица, Горна и Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Игнатица, Зверино, Злидол, Крапец, Крета, Лик, Лютиброд, Лютидол, Моравица, Ослен Криводол, Очиндол, Ребърково, Руска Бела, Старо село, Типченица и Царевец,
  • подмяна на водопроводите на 4 улици в Елисейна, Лик, Ребърково и Царевец,
  • ремонт на тротоарите на ул. „Георги Димитров“ в с. Горна Кремена и на площада в с. Очиндол.

В изпълнение на капиталовата програма, заложена в Бюджет 2023, са изготвени технически проекти за основен ремонт на 13 улици в гр. Мездра: „Васил Априлов“, „Витоша“, „Георги Кирков“, „Добруджа“, „Косматица“, „Люлин“, „Първи май“, „Сердика“, „Средна гора“, „Стара планина“, „Стефан Стамболов“, „Христо Смирненски“ и ул. „Шипка“ (в участъка от ул. „Динко Петров“ до ул. „Ал. Стамболийски“).

Сред останалите инвестиционни обекти са:

• изграждане на нов довеждащ водопровод от каптаж „Пещта“ в землището на с. Кален до с. Горна Кремена и с. Долна Кремена,

• погасяване на главница по инвестиционен кредит за изпълнение на Проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”,

• рехабилитация на общински път Мездра - Боденец,

• укрепване на свлачище в землището на с. Лютидол,

• основен ремонт на сепарираща инсталация в Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра край с. Косталево,

• ремонт на спортната площадка в ПГ „Алеко Константинов“ - гр. Мездра,

• площад, градина за отдих и сцена за обществени мероприятия, детска и фитнес площадка в с. Оселна,

• доставка на съоръжения за игра за детски площадки,

• изготвяне на технически проект за енергийна ефективност на новия корпус в СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар