*
Борба с вредителите

ПРИКЛЮЧИ ПРОВЕРКАТА НА ЯЗОВИРИТЕ ВЪВ ВРАЧАНСКО

|
ПРИКЛЮЧИ ПРОВЕРКАТА НА ЯЗОВИРИТЕ ВЪВ ВРАЧАНСКО

Всички язовири във Врачанско се експлоатират според изискванията, сочат данните от проверка, назначена от областния управител Пепа Владимирова. 
Междуведомствена комисия, включваща представители на Областна администрация – Враца, „Напоителни системи“ЕАД – клон Мизия, Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен и ОУПБЗН извърши оглед на 23 язовира, дунавските диги, намиращи се в Козлодуйската низина, както и тези по поречието на реките Скът и Огоста.

Двадесет от язовирите са общинска собственост, а три - яз. „Дъбника“, яз. „Аспарухов вал“ и яз. „Върбешница“ се стопанисват от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Мизия.

Проверката установи, че всички водни обекти се поддържат на предписания за завиряване режим.

Само един от язовирите е с почистен сух откос, а три с почистен мокър. На 22 от язовирите е необходимо почистване на сухия откос, а на двадесет почистване на мокрия от храстовидна, а на места и от дървесна растителност.

Почистена и в добро състояние е короната на двадесет от язовирите. Наличие на слягания има по короните на язовир „Сухия скът“, община Враца и яз. „Бързина“, община Хайредин. По време на проверката не са констатирани филтрации по стените на язовирите.

Всички язовири са обезопасени. Дадените от комисията предписания са с постоянен срок. Те включват почистване на язовирните стени от храсти, почистване входовете на преливниците, поддържане изправността на основните изпускатели или монтираните сифони, поддържане чисто речното корито в 500 метровия участък след язовирната стена, спазване режима на завиряване.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар