*
Борба с вредителите

ПРИКЛЮЧИ КАМПАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА УСЛОВИЯ НА ТРУД

|
ПРИКЛЮЧИ КАМПАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА УСЛОВИЯ НА ТРУД

По електронен път декларацията е подадена от 52% от работодателите  Подадени са 200 395 годишни декларации за състоянието на условията на труд, в изпълнение на задължението на работодателите, определено в чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 52% от всички получени декларации са подадени по електронен път. В сравнение с миналата година броят на подадените по електронен път декларации е увеличен с 10%. Най-висок процент декларации по електронен път са изпратени в областите София (75%), Пловдив (61%), Варна (57%), Стара Загора (56%), Търговище (54%) и Благоевград (53%). Изпращането по електронен път е предпочитан начин за подаване на декларации и уведомления както в големите градове, така и в по-малките населени места. Високият дял на ползване на електронната услуга се дължи на удобството и спестяването на време. Това е възможно благодарение на наличния в софтуера инструмент за подписване с универсален електронен подпис, възможността за подаване по електронен път и осигурената консултантска и техническа помощ, оказана на задължените лица по време на кампанията. Към настоящия момент всички подадени декларации са обработени и публикувани в Публичния регистър на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Продължава подаването на коригиращи декларации и уведомления. Това са декларации и уведомления, които не са били успешно приети или са върнати за корекция поради допуснати непълноти при попълване на данните. Събраните данни от подадените декларации дават възможност за обработка и анализ на актуална информация относно: структурата на предприятията по икономически дейности; териториалното разположение и броят на обектите за контрол, броят на заетите в тях лица, характерът на дейността и броят на заетите лица по икономически дейности; обектите с най-големи потенциални рискове за здравето и живота на работещите, което позволява насочване на контрола към към тези предприятия с цел предприемане на мерки за подобряване условията на труд. Ръководството на Главна инспекция по труда благодари на хилядите работодатели, които проявиха отговорност и изпълниха изискването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Събраните данни ще позволят да се увеличи ефективността в работата на агенцията и ще даде възможност за предприемане на мерки за подобряване условията на труд в българските предприятия.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар