*
Борба с вредителите

ПРИЕМАТ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА

|
ПРИЕМАТ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА

Годишна програма за 2013 година за развитие на читалищната дейност на територията на Община Враца е предоставена на вниманието на общинските съветници. Отделна точка в дневния ред е предвидена за утвърждаване на Ботевски организационен комитет за 2013 година. За съгласуване е представен и Годишен план за 2013 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит”. Три са докладните за опрощаване на публични задължения  от президента на Р България. Кметът ще направи отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Враца  за периода 1 юли – 31 декември 2012 година, както и отчет за изразходваните средства за командировки за периода 1 октомври – 31 декември 2012 година


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар