*
Борба с вредителите

ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

|
ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

От 09 януари 2013 година започва приема на документи, свързани с предоставянето на социални услуги в домашна среда съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Агенция за социално подпомагане и Община Враца. Проектът “Социални услуги в домашна среда” се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. В него се предвижда  да се разкрие Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в рамките на общинското предприятие “Социални дейности”. Съобщенията за необходимите документи за кандидатстване и заявленията по образец са достъпни на сайта на Община Враца – рубрика „Полезна информация за гражданите”. За потребители по проекта могат да кандидатстват:  • лица с различни видове трайни увреждания, вкл. и деца, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да организират своя бит и •  самотно живеещи възрастни хора, които поради различни причини от здравословен или семеен характер не са в състояние сами да организират ежедневието си. За работа в Звеното за социални услуги в домашна среда могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които са  безработни. Няма изискване кандидата за доставчик на социалната услуга да е близък на потребителя. Документите за кандидатстване ще се приемат до края на месец януари 2013 г. в стая на първи етаж – тяло 2 на ул.”Кокиче” № 14 / бившата детска градина до Езиковата гимназия /. След оценка на потребностите от социални услуги в домашна среда, ще бъдат класирани 60 потребители, които за периода 01.04.2013 – 31.03.2014 г. ще ползват почасови социални услуги в зависимост от конкретните си потребности /от тях 50 души ще ползват социални услуги до 4 часа дневно/. Потребителите ще заплащат такси за предоставяните услуги, които са в размер от 0,10 до 0,20 лв./час в зависимост от личния доход на потребителя. С подалите заявление за работа ще се проведе интервю след като е осъществено класирането на потребителите. В зависимост от резултатите от това интервю и предпочитанията на потребителите ще бъдат класирани за назначаване на работа на трудов договор 10 лични асистенти,10 социални асистенти и 15 домашни санитари. За да бъдат назначени на пълен работен ден, социалните асистенти и домашните санитари трябва да полагат грижи за най-малко 2-ма потребители.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар