*
Борба с вредителите

ПРИЕХА ПРОРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОЗЛОДУЙ

|
ПРИЕХА ПРОРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОЗЛОДУЙ

Програма за управление на община Козлодуй 2011-2015 година бе приета вчера на редовното заседание на общинския съвет в града. По време на заседанието беше приета план-сметката за чистотата на града и останалите 4 кметства (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива Бара). Единодушно беше гласувано и предложението на кмета Румен Маноев за актуване на 27 недвижими имота, общинска собственост в град Козлодуй, на чиято територия повечето от живущите не притежават документи за собственост или за ползване на имота. Съветниците приеха и издаването на запис на заповед от община Козлодуй в полза на Министерството на околната среда и водите, с която ще бъде обезпечено авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на първия петгодишен етап от изграждането на воден цикъл на град Козлодуй.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар