*
Борба с вредителите

ПРИЕХА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ВЪВ ВИДИН

|
ПРИЕХА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ВЪВ ВИДИН

Под председателството на заместник-областния управител на област Видин Любомир Низамов се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата – област Видин. Приета бе Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Видин 2011 – 2020 г. Настоящата стратегия изразява волята на държавните институции на регионално ниво, местните власти, частния и обществения сектор за намаляване на жертвите при пътнотранспортни произшествия на територията на област Видин. Обсъден бе и План за действие през периода 2012 – 2013 г. в изпълнение на Областната стратегия. Бяха утвърдени следните шест дейности и мерки: подобряване на организаията и управлението на движението по пътищата; подобряване на знанията и уменията на участниците в движението; повишаване ролята на контрола по спазване на правилата за движение; подобряване състоянието на пътната инфраструктура; подобряване качеството на дейностите при оказване на спешна и специализирана медицинска помощ и на грижите за намаляване на последствията от пътнотранспортни произшествия и изучаване и внедряване на положителните европейски и световни практики.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар