*
Борба с вредителите

ПРЕДСТОЯЩИ СОНДАЖИ ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ВЪВ ВРАЧАНСКО

|
ПРЕДСТОЯЩИ СОНДАЖИ ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ВЪВ ВРАЧАНСКО

Висшият експертен екологичен съвет при МОСВ с председател зам.-министър Евдокия Манева одобри осъществяването на инвестиционно предложение за “Разработка и усвояване на газокондензатно находище “Койнаре”, в блок „А-Ловеч”, включващо четири участъка: „Борован”, „Враняк”, „Девенци” и „Садовец” с  възложител „Дайрект Петролеум България” АД, гр. София. Предвижда се експлоатацията от находището да продължи около 35 години. При проучването, сондирането и добива ще се използват класически технологии, прилагани у нас и в други находища по света. Предстои прокарване на 56 броя дълбоки сондажи за добив на природен газ. Газодобивните сондажи ще бъдат прокарани от шест площадки (три в участък „Девенци” и по една в участъците „Борован”, „Враняк” и „Садовец”). Основната технология, която ще се използва при разработката на находище „Койнаре”, ще бъде наклоненото роторно сондиране, при което, по предварително зададен ъгъл на сондажния ствол, се достига до избраната позиция в желания хоризонт, различна от перпендикулярната проекция на наземната площадка. Няма да се използва технологията на хидроразрив, която се прилага при добив на шистов газ. Друг способ на сондиране, който ще се използва по време на разработката на находище „Койнаре”, е груповото сондиране. При този способ сондажите се извършват на групи, от плъзгаща се сонда. При сондирането се използва промивна течност, която има следните функции: да изнася на земната повърхност скални частици (сондажен шлам), да охлажда и смазва сондажното длето, да компенсира пластовото налягане на сондираната скална формация с цел да се предотврати нежелано проникване на флуиди от тази формации в сондажа, както и да предпази откритите (необсадени) стени на сондажа от обрушване. По време на сондирането се предвижда да се използват промивни течности, които са щадящи за здравето и околната среда. Не се предвижда използване на промивни течности, оказващи трайно влияние върху околната среда.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар