*
Борба с вредителите

ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В МОНТАНСКА ОБЛАСТ

|
ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В МОНТАНСКА ОБЛАСТ

За периода 03–07.10.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.   Монтанска област Община Берковица На 03.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, ул. “Първи май”, ул. “Ружа”, ул. “Пролет”, ул. “Крайречна”, ул. “Лале”, ул. “Малина”. На 03.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, трафопост 26, клон А и клон Б - ул. “Опълченска”, “Кочо Честеменски”, “Екзарх Йосиф”, “Даме Груев”, “Кестенарска”, “Щърковица”. На 04.10.2011 г. /09.00 - 16.00ч./ -  с. Комарево , трафопост Бокиловска спирка, трафопост Пътно , трафопост Асфалтова база, с. Балювица. На 04.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, ул. “Мир”, ул. “Първи Май”, ул. “Свобода”, ул. “Чайка”. На 04.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, трафопост 26, клон А и клон Б - ул. “Опълченска”, “Кочо Честеменски”, “Екзарх Йосиф”, “Даме Груев”, “Кестенарска”, “Щърковица”. На 05.10.2011 г. /09.00 - 16.00ч./ -  с. Балювица, с. Бокиловци. На 05.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, ул. “Криви Рог”, ул. “Свобода”, ул. “Иглика”, ул. “Лале”. На 05.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, трафопост 26, клон А и клон Б - ул. “Опълченска”, “Кочо Честеменски”, “Екзарх Йосиф”, “Даме Груев”, “Кестенарска”, “Щърковица”. На 06.10.2011 г. /09.00 - 16.00ч./ -  с. Рашовица, с. Замфирово. На 06.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, ул. “Мир”, ул. “Първи Май”, ул. “Свобода”, ул. “Чайка”. На 06.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, трафопост 26 клон А и клон Б - ул. “Опълченска”, “Кочо Честеменски”, “Екзарх Йосиф”, “Даме Груев”, “Кестенарска”, “Щърковица”. На 07.10.2011 г. /09.00 - 16.00ч./ -  с. Рашовица. На 07.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, ул. “Мир”, ул. “Първи Май”, ул. “Свобода”, ул. “Чайка”. На 07.10.2011 г. /08.30 - 16.30ч./ -  гр. Берковица, трафопост 26 клон А и клон Б - ул. “Опълченска”, “Кочо Честеменски”, “Екзарх Йосиф”, “Даме Груев”, “Кестенарска”, “Щърковица”. Община Бойчиновци На 06.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Бойчиновци трафопост ЗАО, трафопост „Фуражен завод“, трафопост „ТПК“, трафопост „Мелница“. На 07.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Лехчево. Община Вълчедръм На 03.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Вълчедръм, трафопост №6, клон В. На 04.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Вълчедръм, трафопост №10, клон А. На 05.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Вълчедръм - трафопост 10, клон Б. На 06.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./- гр. Вълчедръм, трафопост 10, кл. В. На 07.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Вълчедръм - трафопост 7, клон А. Община Вършец На 03.10.2011 г. /08.30-13.30 ч./ - гр. Вършец, кв. „Изток“, ул. „4та“. Община Монтана На 03.10.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Монтана, ул. „Огоста“, ул. „Родопи“. На 04.10.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Монтана, ул. „Огоста“, ул. „Родопи“, ул. „Рила“. На 05.10.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Монтана, ул. „Огоста“, ул. „Ком“, ул. „Рила“. На 06.10.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Монтана, ул. „Симеон“, „Македония“. На 07.10.2011 г. / 08.30-16.30ч./ - гр. Монтана, ул. „Симеон“, „Македония“. Община Медковец На 03.10.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Медковец, трафопост 4, клон А. На 04.10.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Медковец, трафопост 4, клон Б. На 05.10.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Медковец, трафопост 4, клон В. На 06.10.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Медковец, трафопост 5, клон А. На 07.10.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Медковец, трафопост 5, клон Б Община Лом На 03.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом, трафопост 2, клон А, кв. Младеново, ул. „Лозарска“, „Ковачишка“, „Възраждане“, „Ястреб“, „Клокотница“, „Акация“ и „Александър Ликов“, клон Б, ул. „Мусала“, „Пчела“ и част от „Възраждане“. На 03.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом, кв. Младеново, трафопост 4 – клон A, ул. „Софийска“, ул. „Васил Друмев“, ул. „Могила“, ул. „Борис Гайдаров“ - клон В, ул. „Младенова“, ул. „Димчо Дебелянов“. На 04.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом, трафопост 2, клон А, кв. Младеново, ул. „Лозарска“, „Ковачишка“, „Възраждане“, „Ястреб“, „Клокотница“, „Акация“ и „Александър Ликов“, клон Б, ул. „Мусала“, „Пчела“ и част от „Възраждане“. На 04.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом, кв. Младеново, трафопост 4 – клон A, ул. „Софийска“, ул. „Васил Друмев“, ул. „Могила“, ул. „Борис Гайдаров“ - клон В, ул. „Младенова“, ул. „Димчо Дебелянов“. На 05.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом, трафопост 2, клон А, кв. „Младеново“, ул. „Лозарска“, „Ковачишка“, „Възраждане“, „Ястреб“, „Клокотница“, „Акация“ и „Александър Ликов“. На 06.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом, трафопост 2, клон А, кв. „Младеново“, ул. „Лозарска“, „Ковачишка“, „Възраждане“, „Ястреб“, „Клокотница“, „Акация“ и „Александър Ликов“. На 07.10.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Лом, трафопост 2, клон А, кв. „Младеново“, ул. „Лозарска“, „Ковачишка“, „Възраждане“, „Ястреб“, „Клокотница“, „Акация“ и „Александър Ликов“. Община Якимово На 03.10.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Дългоделци, трафопост 2, клон А. На 04.10.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Дългоделци, трафопост 2, клон А. На 05.10.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Дългоделци, трафопост 2, клон Б. На 06.10.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Дългоделци, трафопост 2, клон Б. На 07.10.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Дългоделци, трафопост 2, клон В. Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването. За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар