*
Борба с вредителите

ПРЕДСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"

|
ПРЕДСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 организира информационна кампания за представяне на възможностите за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Експерти от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата от 17 октомври до 2 ноември 2012 г. в градовете Пловдив, Ямбол, Хасково, Габрово, Шумен, Русе, Благоевград, Плевен и Видин.   Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.   Информационните дни са открити и ще се състоят по следния график:   Пловдив- 17.10.2012 Ямбол – 18.10.2012 Хасково – 19.10.2012 Габрово – 23.10.2012 Шумен – 24.10.2012 Русе – 25.10.2012 Видин – 30.10.2012 Плевен – 31.10.2012 Благоевград – 02.11.2012


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар