*
Борба с вредителите

ПРЕДСТАВЯТ ОТНОВО ПРОЕКТ "ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ"

|
ПРЕДСТАВЯТ ОТНОВО ПРОЕКТ "ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ"

Експерти от Дирекция „Жилищна политика”, Министерство на регионалното
развитие и благоустройство ще представят на 19.06.2012 год. от 11,25 ч. в
Концертната зала на Община Враца, проект „Енергийно обновяване на
българските домове", финансиран по схема BG161PO001/1.2-01/2011 "Подкрепа
за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради", Оперативна
програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. При представянето на проекта ще
стане ясно, как може да се кандидатства, какви документи се попълват, какъв е
размера на разхода, който ще се покрие от министерството.
Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще
получават Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за
управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в
регистър БУЛСТАТ.
За всяка одобрена сграда, собствениците ще получат финансова помощ до
50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От
оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за
установяване на техническите характеристики на сградата, включително
изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.
Община Враца организира тази среща съвместно с МРРБ като част от
Общинските „Дни на интелигентната енергия”, които ще се проведат от 18.06 до
20.06.2012 год. Те се организират по проект „CONURBANT - Всеобхватен мрежови
подход за включване на европейските агломерации и други обширни области за
участие в „Спогодбата на кметовете”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар